Twój koszyk

Twój koszyk

REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacja i gwarancja

Postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z poniższymi zapisami:

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.
  4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie e-mail Sprzedawcy: reklamacje@zoozilla.pl lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Wzór formularza PDF do pobrania – Zgłoszenie reklamacyjne
  5. Zaleca się, aby Reklamacja zawierała m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcie uszkodzonego produktu, protokół szkody podpisany przez kuriera, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu hurtowego: Zoohurt, Kijewo 40, Magazyn J, 63-000 Środa Wlkp.
  8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

Zgłoszenie reklamacyjne

na podstawie:

Wnoszę o:

Dane Klienta

Dane reklamowanego produktu

Informacja dotycząca danych osobowych:

Podane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wypełnienia procedury reklamacyjnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu reklamacji jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym jest Prosystem Mariola Kaszańska z siedzibą w Łodzi (91-851) przy ul. Marysińskiej 92 lok.37, NIP 7270006393, REGON 471008459. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zwłaszcza prawo do: 1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.