Twój koszyk

Twój koszyk

Odstąpienie od umowy i zwroty

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 ubiegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (subskrypcja), termin wskazany w ust. 1 ubiegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Konsument powiadamia Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy  poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@zoozilla.pl
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Zwracany Produkt należy odesłać wyłącznie na adres magazynu hurtowego: Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo wraz z wypełnionym i załączonym do przesyłki formularzem odstąpienia od umowy i numerem Zamówienia.  Wzór formularza do pobrania – plik PDF
 9. Zwracany Produkt zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać odesłany w standardowym trybie oferowanym przez firmę kurierską/pocztę.
 12. Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny zamówionych towarów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy. Jeżeli Klient wybrał droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
 13. Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, używając takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte podczas transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków, o ile nie łączy się to z dodatkową odpłatnością.
 14. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania potwierdzenia z magazynu hurtowego, że zwrot towarów został przyjęty z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Wskutek odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:a.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

na podstawie:

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Dane Kupującego

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na numer rachunku bankowego:

Powód odstąpienia (opcjonalnie, właściwe podkreślić):

Informacja dotycząca danych osobowych:

Podane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wypełnienia procedury reklamacyjnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu reklamacji jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym jest Prosystem Mariola Kaszańska z siedzibą w Łodzi (91-851) przy ul. Marysińskiej 92 lok.37, NIP 7270006393, REGON 471008459. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zwłaszcza prawo do: 1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.